Ruta por Rumania
Desde el 14 al 29 de Mayo 2.011

13 Mayo 14 Mayo 15 Mayo
  LPA - MAD MAD - ZHR - IST IST (SAW) - Malatya

16 Mayo

17 Mayo

18 Mayo

19 Mayo 20 Mayo 21 Mayo 22 Mayo
Malatya Malatya - Andiyaman - Katha - Nemrut Katha - Andiyaman - Urfa Urfa - Mardín Mardin - Diyarbakir Diyarbakir Diyarbakir - Batman - Hasankeyf

23 Mayo

24 Mayo

25 Mayo

26 Mayo 27 Mayo 28 Mayo 29 Mayo
Hasankeyf Hasankeyf - Tatvan - Ayhla Volcán Nemrut Tatvan - Van (lago Van) Van - Estambul Estambul IST - ZHR - MAD - LPA
[Inicio] [Diario]